מחירון

 

תמונה פסיפס
מתוחה ע"ג מסגרת עץ
מחיר מבצע השקה 
50% הנחה

הוספת מסגרת תמונה

פסיפס קנבס 20X20 208 ₪        74 ₪  
פסיפס קנבס 20X30 208 ₪    76 ₪  
פסיפס קנבס 30X30 130 ₪    81 ₪  
פסיפס קנבס 30X40 130 ₪    83 ₪  
פסיפס קנבס 40X40 169 ₪    88 ₪  
פסיפס קנבס 35X50 234 ₪    90 ₪  
פסיפס קנבס 50X50 241 ₪    98 ₪  
פסיפס קנבס 50X70 260 ₪    110 ₪  
פסיפס קנבס 50X70 150 ₪    109 ₪  
פסיפס קנבס 60X60 150 ₪    110 ₪  
פסיפס קנבס 60X40 299 ₪    96 ₪  
פסיפס קנבס 60X80                    240 ₪        123₪                                    
פסיפס קנבס 60X80 246 ₪    123 ₪  
פסיפס קנבס 70X70 248₪   124 ₪  
פסיפס קנבס 50X100 250 ₪    125 ₪  
פסיפס קנבס 70X80 262 ₪   131 ₪  
פסיפס קנבס 70X100 272 ₪    147 ₪  
פסיפס קנבס 70X90 284 ₪    142 ₪  
פסיפס קנבס 70X100 294 ₪   147 ₪  

תמונת פסיפס מודפסת על זכוכית אקרילית

מחיר

פסיפס זכוכית אקרילית 20X20  74 ₪
פסיפס זכוכית אקרילית 30X30 95 ₪
פסיפס זכוכית אקרילית 30X45 113 ₪
פסיפס זכוכית אקרילית 40X40 116 ₪
פסיפס זכוכית אקרילית 40X50 130 ₪
פסיפס זכוכית אקרילית 40X60 130 ₪
   

cbook